Skip to main content

GDPR

PERSONDATA FORORDNING

Persondata forordning

 • Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning, GDPR, i kraft, og denne
  overholder Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter.

Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter ansvar

Vi lægger stor vægt på at behandle dine data på en sikker og fortrolig måde. Det er vores mål og hensigt at give dig størst mulig indsigt i, hvorledes vi behandler dine data.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger, der er relevante i forhold til at yde den service, som du forventer af Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Personoplysninger: navn, adresse, Første besøgs dato, telefonnummer,
  fødselsdato, e-mailadresse og type høreapparat, samt alder på apparatet.
 • Tilmelding til vores nyhedsbrev: navn, adresse, telefonnummer, e-
  mailadresse
 • Tilmelding til en høreprøve: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt
  ønske om, hvilken klinik du ønsker at få en høreprøve

Hvornår er det relevant at opbevare dine oplysninger?

 • Hvis du har valgt at blive kunde hos os, skal vi have mulighed for at sende
  dig post.
 • Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev skal vi kunne sende det via email
  eller til din telefon.
 • Hvis du ønsker at få lavet en høreprøve, så skal vi kunne orientere dig, hvis
  klinikken ikke har tid eller af anden årsag ikke kan hjælpe dig. I så fald skal vi kunne få fat på dig via mail eller telefon.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne om dig enten over telefonen eller fordi du har udfyldt en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside,til et af vores foredrag eller i vores klinikker.

Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter formål med behandling af dine personoplysninger

Du ejer retten til dine data, og du skal give os tilladelse og dermed ret til at behandle dine data. Det gør du ved at godkende en samtykkeerklæring på vores hjemmeside eller når du udfylder blanketten i vores klinikker eller til vores foredrag.

Formålet med at behandle dine data er, at vi kan rådgive og vejlede dig til at få en optimal hørelse. Vores behandling af dine data tjener således dette formål, og vi behandler kun data som er relevante og tilstrækkelige i forhold til dette formål.

Typer af data

Afhængigt af om du har henvendt dig til os for at blive kunde, ønsker vores nyhedsmail eller skal have en høretest, behandler vi følgende typer af data i vores systemer

Almindelige data

 • Navn, adresse, , Cpr, telefonnummer, e-mail etc.

Følsomme data

 • Høreapparat type, medlemskab af Sygesikring Danmark , Ældresagen Evt.
 • Grundlæggende personlige sundhedsdata / Information

Hvor længe gemmer vi data?

Vi gemmer som udgangspunkt dine data så længe som du giver os ret til, hvilket betyder, at du med dit samtykke giver os tilladelse til at gemme din data så længe det er relevant.

Når vi ikke længere har behov for at gemme dine data, eller du selv aktivt har ønsket at blive fjernet fra systemet, gennemføres nedenstående handling:

Vi sletter dig fra vores datasystem hurtigst muligt. Da det er regnet som sundhedsdata har vi pligt til at gemme dine data i 5 år, (Regnes efter sidste henvendelse).

Ret til indsigt

Du har altid ret til at få oplyst hvilke data vi registrerer og behandler om dig. Du skal blot rette henvendelse til os. Herefter giver vi dig mulighed for at se alle de registreringer, som vi har oprettet i vores system omkring dig.

Ret til at blive glemt

Du har altid ret til at tilbagetrække dit samtykke. Du skal blot rette henvendelse til os, hvis du ønsker dette.

Ret til at få berigtiget dine data

Skulle det vise sig, at vi har registreret fejlagtige oplysninger om dig, har du altid ret til at få disse rettet eller slettet. Dette gør du ved at rette henvendelse til os, så sørger vi for at data bliver rettet.

Ret til at få en kopi af dine data

Hvis du ønsker det, kan du få en fil med alle dine stamdata fra vores system, til evt. videreformidling. Du skal kontakte os, så sørger vi for, at du kan downloade en fil med dine data.

Hvem behandler dine data

Vores ansatte og IT-databehandlere har adgang til dine data og er derfor pålagt fortrolighedsklausuler. Vores ansatte og IT-databehandlere kan som udgangspunkt se alle dine data i vores system.

Videregivelse af dine data

Vi videregiver aldrig dine data til andre personer, virksomheder, myndigheder eller systemer med mindre du har givet os samtykke til dette.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
Administrator:

Ronni Mølgaard , Vesterbro 63, 9000Aalborg

Telefon: 98113200
Mail: ronni@hoereapparatet.dk